Nya trafikregler centrum

Förändrade trafikregler från och med fredag 6 juli 2018.

Du som framför ett motordrivet fordon behöver vara uppmärksam på nya trafikregler i centrum.

Rådhusgatan mellan Torggatan - Kyrkogatan enkelriktas i södergående färdriktning.

Hertig Johans gata mellan Stationsgatan och Rådhugatan enkelriktas i västlig färdriktning.

 Enkelriktningarna sker bland annat för att främja framkomlighet, trafiksäkerhet och underlätta för leveranser.

Cyklister har fortsatt möjlighet att köra åt båda hållen.