Ny tidplan för arbete i Gamla Kungsvägen

Skövde VA byter ut VA-ledningar längs Gamla Kungsvägen. Vattnet till varje fastighet stängs av under kortare perioder.

Vi byter ut vattenledningarna till varje fastighet, tillsammans med den stora ledningen mellan Gamla Kungsvägen 80 och Billingstorpsvägen 6.

Vi har uppdaterat med en preliminär tidplan

VA-arbetena kommer pågå fram till vecka 26. Därefter ska gatan återställas, med ny gatubelysning och ny gång- och cykelbana. Arbetet med gatan beräknas vara klart i november.

Hur påverkar detta dig

Vattnet till varje fastighet kommer att stängas av under kortare perioder, och meddelas genom en lapp i brevlådan. VA-arbetet tar mycket plats och gatan kommer därför att behövas stängas. Från och med 10 april 2019 till och med 17 april 2019 kommer Gamla Kungsvägen från Vintergatan till Billingstorpsvägen att vara avstängd för alla motorfordon utom moped klass II.

Karta över sräckan som kommer att vara avstängd.