Parkeringsautomaterna på de kommunala parkeringsplatserna ersätts med sms- och appbetalning

Över tid har beteendet för att betala sin parkering förändrats. 93 procent av betalningarna sker idag med app eller sms. Mot bakgrund till det kommer parkeringsautomaterna på våra parkeringar att fasas ut för att ersättas med sms- och appbetalning. För dig som inte har en mobil kommer det finnas möjlighet att betala med kort på vissa parkeringar.

 Vi har sedan många år använt parkeringsautomater för betalning av parkering. Inom kort kommer 3G-nätet att upphöra. Då samtliga parkeringsautomater kommunicerar via 3G innebär detta att en omställning måste göras till 4G- och 5G-nätet. Detta medför en relativt stor investeringskostnad. Parkeringsautomaterna har dessutom en årlig driftskostnad. Då endast sju procent betalar sin parkering i automat är kostnaden i relation till användande väldigt hög. Att ta bort parkeringsautomaterna sparar dessutom resor för tömning och service, cirka 150 resor per år och elförbrukning på cirka 100 000 kronor.

Alternativ för dig som inte har mobiltelefon

98 procent av Sveriges befolkning har idag mobiltelefon som går att smsa från. 85 procent har en smartphone med möjlighet till app-användning. För de två procent som inte har mobiltelefon finns dock möjlighet att betala med kort på Arena Skövde öst, Sandtorget och parkeringshus Mode.

Hjälp för dig som behöver

För att hjälpa de som inte är vana vid att betala via app eller sms kommer utbildningsinsatser att göras. Dels via instruktionsguider som kommer finnas bland annat hos parkeringsvakter och här på skovde.se, men också via utbildningstillfällen med våra Digitala fixare som du kommer kunna anmäla dig till via vårt Kontaktcenter. Under dessa utbildningstillfällen får du lära dig hur man betalar med mobilen. Datum för dessa tillfällen kommer att läggas upp på sidan nedan:

Utbildning för att lära dig betala med sms eller app. 

Fördelar med sms- och appbetalning

Det finns många fördelar med sms- och appbetalning:

  • Du betalar bara för din faktiska parkeringstid.
  • Du slipper gå tillbaka med din biljett till bilen.
  • Vi behöver inte åka ut för att tömma och serva maskiner, på det sparar vi in cirka 150 resor per år.
  • Vi behöver inte skriva ut biljetter – på det sparar vi pappersförbrukning på cirka 100 biljettrullar per år.
  • Att ta bort automaterna minskar kommunens elförbrukning med 5000 KWh, det innebär cirka 100 000 kr.
  • Vi sparar 450 000 kronor i driftskostnader för automaterna per år och investeringskostnad på 600 000 kr.
  • Genom att gå över till app och sms kan det som sparas in läggas på annat som gagnar dig som invånare.

 

Tidplan för utfasning

Utfasningen sker successivt och startar under januari. I juli kommer alla parkeringsautomater att ha tagits bort. Utfasningen gäller endast de parkeringsytor som Skövde kommun ansvarar för. På sidan Betala parkeringsavgift med mobilen nedan kan du läsa mer om tidplanen för utfasningen.

Betala parkeringsavgift med mobilen