Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Planerat VA-arbete i Skultorp våren 2021

Skövde VA kommer med start vecka 6 2021 att byta ut och lägga om vattenledningarna på Slånvägen, Fläderstigen, Loringavägen, Westers väg och Bofinksvägen. Syftet med åtgärden är att förbättra och förstärka leveranssäkerheten i området.

Vattnet till berörda fastigheter kommer att stängas av under kortare perioder, dock inte längre än ca 6 - 8 timmar. Information inför varje vattenavstängning skickas till respektive fastighetsägare via SMS dagen innan. Läs gärna mer om SMS-tjänsten på Skövde kommuns hemsida: Få sms vid driftstörning.

För de huvudledningar och serviser där Skövde VA har ledningsrätt kommer grävning även att ske på tomtmark. För att minimera markskador använder vi då en så liten grävmaskin som möjligt. Framkomligheten på berörda gator kan också komma att variera under arbetets gång.

Hela arbetet beräknas vara klart vecka 26 2021 (kan komma att ändras). Fullständig asfalts- och markåterställning sker hösten 2021. Tack på förhand för visad förståelse!