Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 18 april. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Planerat VA-arbete i Skultorp våren 2021

Skövde VA kommer med start vecka 6 2021 att byta ut och lägga om vattenledningarna på Slånvägen, Fläderstigen, Loringavägen, Westers väg och Bofinksvägen. Syftet med åtgärden är att förbättra och förstärka leveranssäkerheten i området.

Vattnet till berörda fastigheter kommer att stängas av under kortare perioder, dock inte längre än ca 6 - 8 timmar. Information inför varje vattenavstängning skickas till respektive fastighetsägare via SMS dagen innan. Läs gärna mer om SMS-tjänsten på Skövde kommuns hemsida: Få sms vid driftstörning.

För de huvudledningar och serviser där Skövde VA har ledningsrätt kommer grävning även att ske på tomtmark. För att minimera markskador använder vi då en så liten grävmaskin som möjligt. Framkomligheten på berörda gator kan också komma att variera under arbetets gång.

Hela arbetet beräknas vara klart vecka 26 2021 (kan komma att ändras). Fullständig asfalts- och markåterställning sker hösten 2021. Tack på förhand för visad förståelse!