Planerat VA-arbete mellan Lillegårdsvägen och Ekängsvägen

Skövde VA kommer mellan vecka 45 2022 – vecka 9 2023 (preliminär färdigställandetid) att lägga en ny vattenledning i grönområdet mellan Lillegårdsvägen och Ekängsvägen.

Med den nya ledningen på plats förbättrar och förstärker vi leveranssäkerheten av dricksvatten i området.

Grävarbetet delas upp i två etapper (se karta på baksidan):

  • Blå etapp
    Först gräver vi i grönytan mellan husen (markerat med blått). Vår plan är att detta arbete inte ska ha någon direkt påverkan på framkomligheten i området.

  • Rosa etapp
    När den blå delen är klar påbörjar vi arbetet med de två rosa sträckorna. Det kommer bland annat innebära att vi gräver i en del av Lillegårdsvägen och Åsenvägen samt i gång- och cykelvägen mot Ekängsvägen.

Vi kommer uppdatera informationen så snart vi vet starttid för arbetet i rosa etapp, bland annat kring hur arbetet påverkar framkomligheten i området och om det blir aktuellt med någon vattenavstängning till fastigheterna (i så fall inte längre än ca 6 - 8 timmar).

Tack på förhand för visad förståelse under den tid då arbetet pågår!

(Klicka på bilden för att förstora den).