Risk för missfärgat vatten i Östermalm

På grund av ett arbete natten mellan tisdagen den 13/8 till onsdagen den 14/8 på dricksvattenledningen finns risk att dricksvattnet kan se grumligt och missfärgat ut.