Skövde får 16 miljoner för hållbara stadsmiljöer

Skövde kommun har beviljats 16 miljoner kronor i stöd genom så kallat stadsmiljöavtal, vilket syftar till att främja hållbara stadsmiljöer.

Stadsmiljöavtal är ett stöd från regeringen för att uppmuntra hållbar samhällsplanering. Kommuner kan söka bidrag på 50 procent av investeringar som underlättar ett hållbart resande. Som motprestation krävs att kommunen arbetar för en hållbar samhällsplanering på flera plan.

Skövde kommun har fått totalt 16 miljoner i stöd. 14,5 miljon ska användas för byggandet av tvåfiliga cirkulationsplatser samt busskörfält på Vadsbovägen. Resten används för att öka den fria höjden vid Södra Bergvägens passage under Vadsbovägen, i syfte att möjliggöra för kollektivtrafik att köra där i framtiden.

– Tidigare har det mest varit de stora kommunerna som har fått stödet. Nu är det flera mindre kommuner som har sökt och fått bidrag. Utöver att Skövde fått är det roligt är att våra grannar Tidaholm också har beviljats bidrag, säger Anna Möller, gata och naturchef på Skövde kommun. 

En förutsättning för att stödet ska betalas ut är att investeringarna färdigställs under 2018.

Här finns en lista över samtliga städer och projekt som beviljats stödet