Pollex gör rökningen för vår räkning

Skövde VA röker ut felkopplingar

Från måndag 17/6 till torsdag 20/6 undersöker vi ledningsnätet med rök. Bland butikerna i östra Stallsiken letar vi efter ledningar som kopplats ihop felaktigt. Med röken kan vi säkert, snabbt och tydligt hitta felen.

Den ofarliga röken pumpas ner i våra huvudledningar och pyser ut i gatubrunnar och stuprör. På så vis ser vi enkelt vilka stuprör som är kopplade på vilken ledning.

När det regnar mycket ska regnvattnet rinna i våra dagvattenledningar och ut i närmaste vattendrag. Om ledningarna har blivit felkopplade kommer regnvattnet istället till reningsverket, trots att det inte är smutsigt spillvatten. Det är en vanlig anledning till att våra pumpar blir överbelastade (bräddar) och påverkar miljön negativt.

De fastighetsägare som påverkas kommer att bli kontaktade av vår entreprenör Pollex. Du behöver du fylla på vatten i alla vattenlås, så att arbetet blir effektivt. För att kunna presentera deras resultat kan de komma att ta bilder på rök som tränger ut. Om du har fler frågor om arbetet kan du ringa dem på 070-598 30 77 eller 070-598 30 63.

Bilden är tagen av Pollex, och om du är mer intresserad av hur rökningar görs har de en bra film tillgänglig här.