Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Trädgårdsgatan skyltförändring

Öppning av Trädgårdsgatan och Kulturhustorget 5 juni.

Arbetet med Kulturhustorget och Trädgårdsgatan börjar ta form och den 5 juni kommer det stå färdigt.

Under arbetet med Kulturhustorget och Trädgårdsgatan har Trädgårdsgatan tillfälligt varit enkelriktad i södergående riktning i samband med öppningen av Kulturhustorget & Trädgårdsgatan kommer enkelriktningen återgå i nordligriktning. Var uppmärksam på denna skyltförrändring den 5 juni.

 

Vill du veta mer om arbetet på Kulthustorget så kan du läsa det här.

Läs mer om gatuarbetet på Trädgårdsgatan här.