Underhållsarbete VA i Stöpen

Skövde VA kommer utföra underhållsarbete på brunnar i Stöpen.

Befintliga tillsynsbrunnar byts ut till nedstigningsbrunnar på Ryttarvägen, Galoppvägen, Stallvägen och Plogvägen.

Arbetet påbörjas vecka 41 2020 och pågår till och med vecka 51 2020. Under denna tid kommer framkomligheten på berörda gator att vara begränsad. 

Tack på förhand för visad förståelse under tiden som arbetet pågår!