Varolavägen avstängd för genomfart

På grund av ledningsarbeten kommer Varolavägen att vara avstängd mellan Energivägen och Norra Aspelundsvägen från och med onsdag 23 november till och med onsdag 23 december 2022.

OBS att tiderna kan komma att justeras med kort varsel. Omledning sker via Varolavägen-Energivägen-Södra/Norra Aspelundsvägen.