Vatten och Avlopp-arbeten Hentorp

Från och med 3 oktober kommer Lagvägen att vara avstängd på grund av underhåll av vatten och avloppsledningar. Arbetet beräknas vara klart 6 december.

Från och med 3 oktober kommer fastigheterna på Lagvägen 5, 7, 11 och Hentorpsvägen 66 bli påverkade.

Från och med 7 oktober blir även Lagvägen 1 och 3 påverkade.

Arbetet beräknas vara färdigt 6 december