Jag har spädbarn eller någon annan sjuk/skör person i hushållet. Ska hen dricka vattnet?  

Tappa helst upp tillräckligt med vatten på förhand så att du har hemma till. Det missfärgade vattnet är dock fullt drickbart, även om det kanske inte ser aptitligt ut. 

Datum