Varför gör kommunen arbetet på en helg? 

Vattenförbrukningen är som lägst på helgen. Kommunens totala vattenkonsumtion är som högst måndag-fredag, då flera industrier och företag är i gång. Vi kommer leverera en blandning av vatten från Vättern och vatten från de reservvattentäkter som är tillgängliga.  

Datum