Vattentankar 15-16 april 2023

Under helgen 15-16 april 2023 genomförs ett stort ledningsnätsarbete i Skövde. För de allra flesta kommer arbetet inte innebära någon störning i vattenleveransen.

För några högt belägna områden i Skövde, Simsjön, Våmb, Hasselbacken samt samfällighetsföreningarna Säterbygden och Gräddhyllan, finns dock en risk att bli utan vatten någon gång under helgen. 

I dessa områden kommer vi att ställa ut vattentankar så att boende, om det behövs, kan hämta dricksvatten under helgen. Tankarna fylls på löpande av Skövde VA:s personal. Du måste själv ha med dig kärl för att hämta vattnet i.

Vattentankarnas placering, se röd markering på kartan:

Karta Däldernavägen, Hasselbacken (klicka för en större bild):


Karta Tomtängsvägen, Hasselbacken (klicka för en större bild):

Karta Simsjöborgsstigen, Simsjön (klicka för en större bild):

Karta Villestigen, Simsjön (klicka för en större bild):

Karta Kyrkbacken, Våmb (klicka för en större bild):

Karta Sätersvägen, Säterbygdens och Gräddhyllans samfällighetsföreningar i Stöpen (klicka för en större bild):

Läs mer på sidan om vattentankar-nödvatten.