Vintergatan avstängd 6 april-7 maj

På grund av ett VA arbete på Vintergatan, delen mellan Ekeliden och Falkvägen kommer gatan att vara avstängd för genomfart.  Gatan är avstängd mellan  6 april till och med 7 maj 2021. Fordon som ska till fastigheterna ska under denna period köra via Falkvägen-Ekeliden.