Arbete i befintligt hus 20/9-19

När byggare samsas med verksamheten så blir ibland arbetsmiljön lite speciell!

Det händer otroligt mycket nu när arbetet med förändringar i befintligt hus och i arbetet med att docka ihop de nya husen med det befintliga huset pågår. Alla påverkas, boende, medarbetare och byggare men vi arbetar tillsammans och hittar lösningar på de utmaningar som uppstår i och med att vi ska arbeta sida vid sida med projektet att bygga 80 nya lägenheter för särskilt boende.

Det är fantastiskt roligt, utmanande och ibland jobbigt... men tillsammans gör vi arbetet möjligt!