Bygget uppifrån!

En härlig översiktsbild uppifrån byggkranen!

Genom att fotografera bygget uppifrån byggkranen så får man nytt perspektiv på hur bygget ser ut och fortskrider. Huset vi ser på bilden är redan tre våningar högt, och ska bli fem våningar högt. De två nya husen kommer att byggas ihop med det befintliga huset i bakgrunden för att skapa ett äldreboende som ger hyresgästerna en öppen men trygg miljö att bo i.