Källare Hus F

Här växer källaren för all teknik fram.

Innan jul började källaren på Hus F ta form, alltså det hus som kommer stå vinklat bort mot förskolan här på Ekedal. I källaren kommer den mesta tekniken för de två nya husen finnas.