Våning för våning... uppåt!

Oj så fort det går! Båda de nya husen är nu på väg upp!

Nybyggnationen fortgår, och nu händer det otroligt mycket hela tiden. Husen växer faktiskt upp framför våra ögon. Samtidigt pågår så otroligt många andra aktiviteter i projekt Nya Ekedal Äldrecentrum som inte syns, exempelvis så planerar vi för rent praktiska saker som lås, larm och inredning. Men vi jobbar också med andra frågor kring planeringen för hur verksamheten ska bedrivas och inte minst frågorna om rekrytering och bemanning.