Grävskopa river gammal byggnad

Nu rivs gamla Österbo

Nu har arbetet med att förbereda för nybyggnation tagit fart.

I första skedet har parkeringen mot Henriksbergsgatan stängts av och gamla Österbo som tidigare varit korttidsboende och förskola rivs för att göra plats för ny- och utbyggnaden av äldrecentrum Ekedal.