Tak är viktigt för ett tätt hus

Nu kommer tegelpannor på plats

Otroligt fort går det att lägga tak på de stora husen!