Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation Här är vi nu
Överlämnad

Anpassning Kulturhuset

Park, fritid och idrottsanläggningar

Kulturhustorget var tidigare trångt och svårt att använda på grund av de anläggningar och murar som fanns där. Entrén till Kulturhuset i hörnet syntes dåligt och delar av torget användes inte alls.

Varför bygger vi om?

Kulturhustorget var tidigare trångt och svårt att använda på grund av de anläggningar och murar som fanns där. Entrén till Kulturhuset i hörnet syntes dåligt och delar av torget användes inte alls.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

Hela platsen mellan Kulturhusets fasad och hotell Billingens fasad kan nu användas som en sammanhängande evenemangsyta.

  • Trädgårdsgatan mellan Hotell Billingen och Kulturhuset har byggts om för att kunna nyttjas för evenemang. Den är dock fortfarande öppen för trafik.
  • Ljuslanterninen har tagits bort för att öppna upp torget och göra entrén till Kulturhuset tydlig.
  • Befintlig byggnad för inlastning och ventilation har utökats och omformats för att också inrymma fungerande ytor för avfallshantering.
  • Utrymningstrappan från Valhall har byggts in.
  • Befintlig fontän har ersatts av ett nytt vattenspel, bestående av vattenstrålar som kommer upp ur marken. Detta ger en flexibilitet eftersom fontänen inte utgör något hinder när den är avstängd. I södra delen av torget finns nu sköna sittplatser i soligt läge då nivån mellan Hertig Johans gata och torget har tagits upp i gradänger och trappor.
  • Belysningen på torget och fasadbelysningen har förnyats för att skapa en helhet mellan allmänbelysning och miljöbelysning på fasader och möblering.
  • Den stora eken i hörnet mot stationen har givits bästa möjliga förutsättningar för att klara ombyggnaden och den hårdgjorda miljön. Övrig grönska utgörs av nyplanterade träd på torget samt av låga buskar och perenner i platsbyggda bänkar och upphöjda planteringslådor samt klätterväxter på utvalda delar av de nya byggnaderna. 
  • Hertig Johans gata söder om Kulturhustorget har byggts om, lika som den del av gatan västerut som redan är ombyggd.

Tidplan

Projektstart:                                Sommaren 2020
Byggstart:                                     Aug 2020
Överlämnande:                          Dec 2020

 

Fakta

Kategori:                                       Ombyggnation/Verksamhetsanpassning
Yta:                                                  Ca 7 000 kvm
Entreprenör:                               Peab, Källströms, Bravida m.fl.
Entreprenadform:                    Ramentreprenörer
Budget:                                         ca 1,9 miljoner kr