Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Badhusrondellen

Gator, torg och parkering

Badhusrondellen byggdes under hösten och vintern 2017/2018 om till en tvåfältig cirkulation. Den entreprenör som utförde arbetet var Svevia AB.

Varför byggde vi om cirkulationen?

Badhusrondellen har kapacitetsproblem. Det uppstod tidigare stundtals långa köer längs Vadsbovägen. En trafikutredning utförd av Cowi AB visade att en tvåfältig cirkulationsplats skulle ha god effekt för kapaciteten vid trafikplatsen.

I samband med att Badhusrondellen byggdes om byttes även närliggande gatubelysning ut som ett planerat underhåll.

Tidplan

Arbetet pågick till våren 2018. Rondellen öppnade helt för trafik i december 2017 och under januari-februari 2018 arbetade vi med att färdigställa belysning och skyltning.