Projektstart
Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Busshållplats Arena Syd

Gator, torg och parkering

Under sommaren 2020 påbörjar vi arbetet med att bygga om busshållplatsen Arena Syd läge B. Arbetena beräknas vara klart till hösten 2020.

Det är en befintlig hållplats på Norra bergvägen som kommer att tillgänglighetsanpassas hållplats Arena Syd läge B, vilket innebär att vi byter kantsten och sätter dit nytt väderskydd (busskurer). Det blir även ny papperskorg och en bänk ställs dit. Till sist får bussfickan ny beläggning.

Tillfällig hållplats kommer finnas intill den som byggs om. Bussen kommer att gå som vanligt till denna hållplats under byggtiden.