Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Busshållplats Lerdala

Gator, torg och parkering

I samverkan med Västtrafik byggde vi en ny busshållplats och pendelparkering i Lerdala.

Den nya hållplatsen syftade till att bidra till ett mer tillgängligt transportsystem för de boende i området och har tillgänglighetsanpassats.

Busshållplatsen är belägen på fastigheten där det tidigare var en bensinstation och är utrustad med väderskydd, cykeltak och pendlarparkering.

Arbetet utfördes i egen regi av Skövde kommun och kommer att pågick fram till maj 2016.