Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Cykelväg Götlunda-Greby

Gator, torg och parkering

Skövde kommun var medfinansiärer till den nya cykelvägen mellan Götlunda och Greby längs med väg 200.

Under 2017 tog en arbetsgrupp inom Tidanbygdens Intresseförening fram ett förslag för en ny cykelväg mellan Götlunda kyrka och Greby, en sträcka på 1650 meter utmed väg 200. Målsättningen var att få en led utmed kultursträckor mellan landsbygd och tätort som ökar kvaliteten för de boende i området.

För finansieringen söktes projektstöd från Europeiska Landsbygdsprogrammet. En förutsättning för sådant stöd är en offentlig medfinansiär, och Skövde kommun ställde upp med 25 procent av projektkostnaden. Stödet beviljades av Länsstyrelsen i maj 2018.

Under 2018–2019 har cykel- och gångvägen byggts och den invigdes i oktober 2019.