Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Daggkåpevägen busshållplats

Gator, torg och parkering

Nu kommer busshållplatsen Daggkåpevägen längs Ekängsvägen att byggas om för att få bättre standard och öka tillgängligheten.

Bakgrund till varför vi bygger om:

Skövde kommun tillsammans med Västtrafik jobbar kontinuerligt med att förbättra standard och öka tillgängligheten på busshållplatser för att underlätta för allmänheten att resa mer kollektivt. Det finns en målsättning om att alla busshållplatser längs med linje 4 ska vara tillgänglighetsanpassade och möjliga att nyttja för alla, varför busshållplats Daggkåpevägen nu byggs om.

Det här kommer vi att göra:

Idag är bussfickorna för smala och saknar tillgänglighetsanpassning så det kommer vi att åtgärda med denna ombyggnation. Dessutom kommer det att byggas en förhöjd kantsten för att bussen enklare ska komma nära. Plattformarna kommer få nya ytskikt, kännbara ledstråk, bänkar och papperskorgar.

För att få plats med de bredare hållplatsfickorna kommer gång- och cykelvägen på östra sidan om Ekängsvägen att flyttas något i sidled samt breddas in i det befintliga grönområdet.
Det befintliga övergångsstället vid läge B kommer också att tillgänglighetsanpassas. Ritningar över detaljerad utformning går att klicka upp längre ner på denna webbsida.

Så påverkas du:

Vi gör så gott vi kan för att ni inte ska störas för mycket i och med denna ombyggnation och vi hoppas att ni har förståelse för det arbete som måste utföras. 

Trafiken kommer kunna köra på Ekängsvägen under hela tiden för ombyggnationen men framkomligheten kan upplevas som något sämre eftersom vi gör en del åtgärder för att anläggningsarbetarna ska få en så säker arbetsmiljö som möjligt.

Under tiden för ombyggnationen kommer det att finnas en provisorisk hållplatsanvisning för Daggkåpevägen i direkt närhet till det ordinarie hållplatsläget.

Tidplan

Ombyggnationen kommer starta i vecka 24 och beräknas pågå i 6 veckor.

Projektets budget beräknas uppgå till ca 1,2 miljoner kronor.