Projektstart
Projektering
Byggnation
Klar Här är vi nu

Busshållplats Däldernas kapell

Gator, torg och parkering

Under våren 2020 påbörjar vi arbetet med att bygga om busshållplatserna Däldernas kapell läge A och B. Arbetena beräknas vara klart till sommaren 2020.

Uppdatering: Arbetet är klart förutom att asfalt ska läggas vid hållplatsen. 

Två befintlig hållplatser på Ekängsvägen Däldernas kapell A och B kommer att tillgänglighetsanpassas, vilket innebär att vi byter kantsten och sätter dit nytta väderskydd (busskurer). Det blir även nya papperskorgar och bänkar ställs dit. Läge A kommer att få cykelpollare och på läge B blir det både cykelpollare och cykeltak. Till sist får bussfickan ny beläggning.

Tillfälliga hållplatser kommer finnas intill de som byggs om. Bussen kommer att gå som vanligt till denna hållplats under byggtiden.

Byggstart vecka 17