Projektstart
Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Dalvägen

Gator, torg och parkering

Dalvägen kommer få en bredare gång- och cykelväg, korsningen Dalvägen-Ekängsvägen byggs om för att hantera mer trafik och tillgänglighetsanpassas. Hastighetssänkande åtgärder kommer att placeras utanför förskolan.

Åtgärder

Gång- och cykelvägen längs Dalvägen kommer att breddas och bli en separerad gång- och cykelväg.

I samband med breddningen av gång- och cykelvägen kommer vi att bygga om korsningen Ekängsvägen - Dalvägen. Det blir ett vänstersvängfält för trafik som kommer från Ekängsvägen mot Dalvägen, för att förbättra framkomligheten.

Det kommer också göras åtgärder för att hålla ned hastigheten på gatan utanför förskolan, det görs i form av så kallade busskuddar som placeras i vardera körriktning.

Tidplan

Arbetet med att bredda gatan och göra ett svängfält mot centrum norr om korsningen Ekängsvägen har slutförts. Ombyggnad av cykelvägen på denna sträcka återstår och kommer slutföras när det är bättre tid att utföra beskärningsarbeten på den stora björken vid korsningen (JAS-perioden, dvs  juli-augusti-september).
Just nu byter vi rännstensbrunnar och det ska vara klart till semestern.
Arbetet kommer stå stilla under veckorna 29-31 då personalen har semester.

Från och med vecka 32 kommer den befintliga cykelvägen mellan Norra Bergvägen och Ekängsvägen börja byggas om och då kommer den också vara helt avstängd.
Hänvisning till alternativ cykelväg kommer sättas upp före semestern.

Så påverkas du

Vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har översende med de besvär som kan uppstå. Under vissa perioder kommer begränsad framkomlighet att råda.