Projektering
Byggnation Här är vi nu
Klart

Ekeskogsvägen

Gator, torg och parkering

Ekeskogsvägen kommer byggas om under 2022, arbetet kommer starta vecka 40 och arbetet beräknas pågå i 7 veckor. Hela gatuområdet kommer påverkas, det inkluderar väg och gångbana.

Varför bygger vi om Ekeskogsvägen

Ekeskogsvägen ska byggas om för att sammanlänka cykelvägarna ovan och nedanför Södra IP, när arbetet är klart kommer Ekeskogsvägen vara en del i vårat prioriterade cykelstråk. 2018 antog Skövde kommun en cykelstratgi och -plan den ligger till grund för hur vi planerar utbyggnaden av vårat cykelnät. Ekeskogsvägens nya cykelväg kommer binda ihop kommunens prioriterade cykelstråk i nord- sydlig riktning. Du kan läsa mer om våran cykelstrategi och - plan här: https://skovde.se/cykla

Vad ska göras

  • Gångvägen kommer breddas till 3,5 meter bred gång och cykelväg
  • Farthinder kommer instaleras i närheten till Busshållplatsen
  • Ny asfaltsbeläggning på Ekeskogsvägen

Vi försöker arbeta så att projektet ska påverka er så lite som möjöigt.  Tack för er förståelse för vad vi behöver göra för att skapa ett bättre och säkrare cykelvägnät. 

Prioriterat cykelstråk