Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Förändrade trafikregler på Petter Heléns gata & Lögegatan

Gator, torg och parkering Tillfälliga avstängningar

Skövde kommun tillskapar fler centrala parkeringsplatser ut med Petter Heléns gata och Lögegatan. För att detta ska vara möjligt, enkelriktas Petter Heléns gata och del av Lögegatan.

Enkelriktningen gäller från utfart Vasaporten till uppfart Commerce takparkering. Detta innebär att det  fortfarande är dubbelriktat från Badhusgatan till Vasaportens P-hus.
Sträckan mellan Långgatan och Commerce takparkering förblir också dubbelriktad. Detta för att det ska vara möjligt att köra upp till takparkeringen från båda färdriktningarna.

Förändringen gäller från och med torsdag den 7 maj.

Vi strävar efter att utföra arbetet med så lite påverkan på trafiken som möjligt.

Var uppmärksam på de gällande trafikreglerna.

 

Se karta över vad som enkelriktas här: Förändrade trafikregler på Petter Heléns gata