Projektstart
Projektering
Byggnation Här är vi nu
Klart

Gång- och cykelväg Havstena

Gator, torg och parkering

Vi bygger ny gång- och cykelväg längs med Havstenavägen.

Havstenavägen kommer få en separerad gång- och cykelväg längs sträckan mellan Ekängsvägen och Lillegårdsvägen. Sträckan är livligt trafikerad och cyklister har tidigare varit hänvisad att cykla bland fordonstrafik. Nu blir det en separerad gång- och cykelväg på östra sidan om Havstenavägen.
Den nya GC-vägen kommer ansluta till befintliga GC-vägar vid Ekängsvägen i söder och Lillegårdsvägen i norr.

Syftet med den nya GC-vägen är att höja säkerheten för de oskyddade trafikanterna samt sänkta hastigheten genom att smala av gatan från nio till ca: sju meter i bredd. Den nya GC-vägen blir ca: 3,5 meter bred.
Busshållplatserna på sträckan kommer byggas om för att göras tillgänglighetsanpassade med bl.a förhöjd kantsten och ledplattor.

Arbetet påbörjades under 2019 och kommer vara klart till semestern 2020. 
Busshållplatsen på västra sidan av Havstenavägen, utanför Käpplundaskolan kommer byggas om efter det att Käpplundaskolans ombyggnad är klar 2022. Då byggs också ett nytt övergångsställe utanför skolans entré.

Vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har översende med de besvär som kan uppstå.