Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation
Klart Här är vi nu

Hallenbergsrondellen

Gator, torg och parkering

Skövde kommun samarbetar med Trafikverket för att förbättra framkomligheten kring Hallenbergsrondellen. Arbetet startar vintern 2021.

Tidplan

Start: Mars 2021

Förväntad sluttid: November 2021

Pågrund av att arbetet blir klart i slutet av noveber finns det en överhängade risk att vädret inte tillåter en bra asfaltsläggning så kommer vi ha ett efterarbete att genomföra våren 2022. När våren kommer ska skarvarna i cirkulationen fräsas bort och ny fin samanhängande beläggning kommer läggas ut i vägbanorna.

Pågånde arbeten

Det återstår att lägga ett sista lager asfalt över vägbanan som syr ihop alla skarvar. Den sista asfalteringen börjar i vår när vädret blir mildare.

Så påverkas du

Under hela byggnationen strävar vi efter att trafiken ska påverkas så lite som möjligt. 

Tack för er förståelse för de åtgärder som vidtas under arbetet gång, för att vi i slutändan ska få en bättre och säkrare trafikmiljö.