Detaljplan
Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Norra Ryd etapp 1

Verksamhetsmark Gator, torg och parkering

Det fanns ett stort behov av områden för verksamheter i Skövde. Därför byggde vi ett nytt verksamhetsområde i Norra Ryd. Inriktning för området är bland annat logistik, lager, service och mindre tillverkningsverksamhet.

Med tanke på den ökande trafik som kommer röra sig i området krävdes säkrare anslutningar på riksväg 26. Med anledning av detta byggde vi även en ny planskild korsning. Entreprenör för hela projektet är NCC.

Tidplan

Arbetet med trafikplatsen påbörjades mars 2017 och pågick fram till årskiftet 2017/2018. Verksamhetsområdet stod klart juni 2018.