Projektstart
Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Fler parkeringar på Rådhusgatan

Gator, torg och parkering

Den nya saluhallen i Turistbyråns gamla lokal har skapat ett behov av fler korttidsparkeringar, därför förlänger vi den gamla bussfickan längs med Rådhusgatan norr om Staketgatan.

Arbetet kommer påbörjas vecka 6 och pågå ett par veckor framåt.