Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation
Överlämnad Här är vi nu

Ryd hemtjänst

Äldre-, grupp- och serviceboenden

Del av Rydskolan kommer under hösten 2020 att byggas om för att inrymma hemtjänst i Ryd samt sjuksköterskeenheten Norra.

Hemtjänsten inryms idag i en förhyrd lokal i samma område. Entreprenaden beräknas starta efter semestern och vara färdigställd till början av december.

Upphandlingen beräknas komma ut i början av juni.

Tidplan

Projektstart:                               Sommaren 2020
Byggstart:                                    Aug 2020
Överlämnande/inflyttning:  Dec 2020

Fakta

Entreprenör:                               Asplunds Bygg i Mellansverige AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad i partnering
Kategori:                                       Ombyggnation
Yta:                                                  300 kvm
Byggtid:                                        Aug - dec 2020
Projektbudget:                          5,5 milj kr