Planering
Genomförande
Färdigställt Här är vi nu

Silverfallet-Karlsfors är ett av de mest välbesökta naturreservaten i Skövde kommun. Troligtvis lockas de flesta till platsen som kallas Silverfallet där Älekärrs-Sjömansbäcken kastar sig ut från de gamla brottsidorna efter skifferbrytningen.

Vid norra sidan av bäcken har trappor kunnat användas av besökare. En av dessa har bytts ut men två är fortfarande i dåligt skick och kommer därför att bytas ut. Arbetet påbörjades 22:a augusti och beräknas pågå under större delen av september. Trappornas steg kommer att bestå av gallerdurk vilket är tänkt att minska halkrisken. Övrig konstruktion i trappan kommer främst bestå av grov ek.

Det kommer fortfarande gå att vistas i området, men innan de nya trapporna är på plats så kommer framkomligheten längs leden att vara mer begränsad. Det går fortfarande att nå picknickområdet med grillar, Sjömansbäcken och det övre vattenfallet via Billingeleden från den stora parkeringen, precis som vanligt. Under tiden vi byter ut trapporna intill Silverfallet så kan du annars passa på att besöka några andra av Skövde kommuns fantastiska naturmiljöer, länken nedan tar dig till en karta som ger flera förslag på smultronställen naturguiden.

Om du vill läsa lite mer om vad Silverfallet är för ställe så kan du göra det via denna länken Länsstyrelsen.se.

Vid frågor ring Skövde kommun 0500-498000