projektering
Byggnation
Avslut Här är vi nu

Parkering Björkvägen

Gator, torg och parkering

För att underlätta parkeringssituationen runt Grenaders gata kommer gångbanan vid parken tas bort och göra plats för längsgående parkeringsplatser. Arbetet påbörjas under vecka 5 men det kommer inte bli helt klart förrän till våren när asfaltverk startat och vägmarkering går att utföra. Sträckan kommer fram till dess beläggas med återvinningsasfalt för att den ska gå att använda.