Planering
Dialoger
Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Torget Södra Ryd

Gator, torg och parkering

Vi byggde om torget i Ryd för att många tidigare upplevde det som otryggt, tomt och ovälkomnande. Målet med att bygga om torget var att skapa en ny central mötesplats som upplevs som funktionell, trygg och attraktiv. Torget ska användas av olika målgrupper och bidra till utveckling av stadsdelen.

Hur blev det nya torget?

Vi ville skapa trygga och trivsamma mötesplatser samt öppna torget för fler grupper än de som är på torget idag. Torget har bland annat fått ny markbeläggning, ny belysning och färgglada papperskorgar. Vi ville skapa sittytor i olika nivåer och former med integrerad lekyta för att attrahera hela familjen att besöka torget.

Här kan du se de första skisserna på torget.

Torget invigdes i december 2018.

Varför bygger vi om torget?

Torgytan var tidigare en stor öppen yta. Det fanns ingen vidare gestaltning som gjorde det attraktivt eller unikt. Platsen var även avgränsad med stora betongsuggor, vilket försämrade tillgängligheten. Det fanns inga naturliga ytor att stanna upp och mötas på.

Tidigare användes torget främst av vissa grupper, medan andra kände sig exkluderade och otrygga på platsen. Efter ombyggnationen hoppas vi att alla känner sig hemma på torget!

Vi byggde torget tillsammans!

När vi byggde om torget låg stort fokus på dialog med invånarna i Södra Ryd. För att torget skulle bli en plats där alla kan mötas och känna sig välkomna kom vi tillsammans fram till hur platsen blev som allra bäst. Fokusgrupper med invånare i stadsdelen genomfördes för att ta tillvara på deras önskemål om torget, vad de ansåg om det tidigare samt hur de ville använda det i framtiden.