Vintercyklist

Åker cykeln in i förrådet samtidigt som klockan ställs om till vintertid? Då är det dags att tänka om! Välkommen till projektet Vintercyklist!

Visst kan man cykla på vintern!

Vintercyklist är en perfekt möjlighet att upptäcka cykelns fördelar även vintertid.
Projektet är ett samabrete mellan Skövde kommun och Västtrafik. Syftet med projektet är att få fler att välja cykeln som transportmedel även på vintern och de vintercyklister som blir antagna till projektet får dubbdäck inklusive byte. I gengäld åtar sig cyklisterna att cykla till och från jobbet tre dagar i veckan och att rapportera in hur mycket och hur ofta dem cyklar till Skövde kommun under projektperioden.

Anmälan till vintercyklist:

Anmälan för 2022/2023 är nu stängd.

30 deltagare har slumpats ut av de som anmält intresse och har från och med den 1 december 2022 påbörjat vintercykla. 

 Såhär såg det ut vid cykeldäckbytet på utanför Kulturfabriken i slutet på november.

Däckbyte för vintercyklister