Cykelvägar och karta

De viktigaste gång- och cykelvägarna ingår i huvudcykelvägnätet. Vår målsättning är att detta huvudcykelvägnät ska hålla en hög standard både när det gäller beläggning och snöröjning/halkbekämpning.

Hitta din cykelkarta!

 

Vägvisning

Skövde kommun har ett vägvisningssystem på cykelbanorna i tätorten. Detta innebär att det finns vägvisning till våra stadsdelar och några viktiga målpunkter, som sjukhus samt bad. Vi arbetar med att förbättra och utveckla vägvisningen framförallt längs huvudcykelvägnätet. Med en god vägvisning hoppas vi kunna hjälpa skövdebor och besökare att hitta på cykelbanorna i Skövde.