Vintercyklist

Åker cykeln in i förrådet samtidigt som klockan ställs om till vintertid? Då är det dags att tänka om! Nu söker vi vintercyklister för perioden 30 november- 5 april.

Visst kan man cykla på vintern - bli vintercyklist!

Vintercyklist är en perfekt möjlighet att upptäcka cykelns fördelar även vintertid. Syftet med projektet är att få fler att välja cykeln som transportmedel även på vintern och de vintercyklister som blir antagna till projektet får dubbdäck inklusive byte. I gengäld åtar sig cyklisterna att cykla till och från jobbet tre dagar i veckan under projektperioden och varannan vecka rapportera in till Skövde kommun hur vinterväghållningen varit.

Om intresset överskrider antal platser i projektet så kan vi inte garantera deltagande. Anmälan sker via webbformulär fram till den 12 oktober.

Anmäl ditt intresse!

Bli Vintercyklist