Hasslumsvägen avstängd för genomfart

På grund av byggnation av en gångbro över Hasslumsvägen i höjd med Cejn kommer vägen att vara avstängd för genomfart från och med 1 september 2022. Hasslumsvägen kommer att vara avstängd för genomfart till och med 30 december 2022. Omledning av trafik via Rattvägen-Kylarvägen-Hasslumsvägen, omledningen skyltas med orangea vägvisningstavlor.