Vilka gång- och cykelvägar vinterväghålles? 

Alla gång- och cykelvägar vinterväghålles, med några få undantag, då sitter det en skylt som informerar om detta. Exakt vilka hittar på vår karta över kommunens vinterväghållning.

Datum