Arbete på Gamla Kungsvägen

Från 10 juni till och med 21 juni 2019 kommer farthindret på Gamla Kungsvägen vid Badhusrondellen att renoveras.

Trafiken kommer att kunna passera förbi vägarbetet, men det råder begränsad framkomlighet.