Avstängning av Kansligatan

Från 8 april till 19 april kommer Kansligatan vara avstängd för genomfart.

Kansligatan kommer att vara avstängd pågrund av att det behövber utföras arbete med vatten och avloppsledningar under gatan. Arbetet och avstängningen varar från 8 april till och med 19 april 2019.

Förbudet gäller inte fordon till fastighet eller moped klass II. För att komma till fastigheterna ska fordon köras via Slingvägen.