Badhusrondellen blir tvåfältig

Badhusrondellen kommer under hösten och vintern 2017/2018 att byggas om till en tvåfältig cirkulation. Den entreprenör som utför arbetet är Svevia AB.

Klicka här för att se en bild som visar hur cirkulationsplatsen kommer att se ut när den är färdig.

Varför bygger vi om?

Badhusrondellen har kapacitetsproblem. Det uppstår stundtals långa köer längs Vadsbovägen. En trafikutredning utförd av Cowi AB visar att en tvåfältig cirkulationsplats skulle ha god effekt för kapaciteten vid trafikplatsen.

I samband med att Badhusrondellen byggs om kommer närliggande gatubelysning att bytas ut som ett planerat underhåll.

Läs mer om kommande trafikprojekt i Skövde här.

Tidplan

Arbetet kommer att pågå till våren 2018. Rondellen öppnade helt för trafik i december och under januari-februari arbetar vi med att färdigställa belysning och skyltning.

Efter vintermånaderna kommer anslutningen mot G:a Kungsvägen (vägen västerut) att breddas i samband med att ett ledningsarbete ska utföras som korsar vägen.

Hur kommer det påverka mig?

Vi strävar efter att utföra arbetet så att det får så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas på förståelse för de besvär som kan uppstå.

Under vissa perioder kan omledningar komma att ske. Dessutom kommer cirkulationsplatsen vara lite trögare än vanligt att ta sig igenom. Vi ber dig respektera de omledningar samt avstängningar vi gör och försöka välja andra vägar när du kan.