Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3Slideshow imagebild4

Billingskolan har blivit större

Billingskolan är en F-6 skola. Skövde kommun har utfört en om- och tillbyggnad av den befintliga skolan under 2017/2018. Totalentreprenören för byggnationen var Asplunds Bygg i Mellansverige AB.

Varför byggde vi om och till?

Arbetet med skolan utfördes föratt skolan ska kunna ta emot fler elever. Skolan hade tidigare plats för 350 elever och har efter tillbyggnaden plats för 550 elever.

En ny huskropp har byggts till den befintliga skolan och tillagningsköket har anpassats efter det nya elevantalet. Tillbyggnaden följer samma formspråk som den befintliga skolan, med tegelfasader, sedumtak och oculus.

Även skolgården har anpassats för det nya elevantalet. Bla har två mindre konstgräsytor anlagts och skolgården utökats i yta. Elever på Billingskolan har deltagit i arbetet med att utforma den nya skolgården.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamheten?

Samtidigt som arbeten utförs är det full verksamhet i den befintliga skolan. Vi strävar efter att utföra arbete så att det påverkar verksamhetens i så liten omfattning som möjligt. Vi har ett tätt samarbete med skolledningen och elever i skolan kommer på regelbundna studiebesök på bygget. Under byggtiden minskas skolgården för eleverna och vi har därför anordnat en tillfällig skolyta söder om den befintliga skolgården.

Tidplan

Tillbyggnaden påbörjades under 2017 och färdigställdes i maj 2018. Ombyggnaden av befintligt storkök startade våren 2018 och färdigställdes i augusti 2108. Skolgården färdigställdes till augusti 2018.

Fakta

Kategori:                                       Om- och tillbyggnad
Arkitekt:                                        Sweco Arcitechts
Yta:                                                  Ca 2400 kvm
Projektbudget:                           82 milj kr
Entreprenör:                               Asplunds Bygg i Mellansverige AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad

Verksamheten

Mer information om skolans verksamhet hittar du i länkmenyn.