Broreparation Norra Bergvägen/Vadsbovägen

Broreparation

Begränsad framkomlighet    

Broreparationer pågår på Norra Bergvägen vilket kommer innebära begränsad framkomlighet på sträckan samt att Vadsbovägen behöver stängas av vissa perioder av arbetet.

Tidplan och avstängningar

Arbetet beräknas vara färdigt juni/juli 2018.
Körbanans bredd på bron är minskad till 3m.

Vadsbovägen stängs för genomfart den  12-15 mars under tiden 23:00-05:00.  Omledning sker via Varnehemsgatan - Badhusgatan - Majorsgatan enligt bild ovan.

Vi hoppas att du har förståelse för de avstängningar och omledningar vi tvingas göra för att förbättra vägnätet.